Hoitosuunnitelmat ja tutkimukset

Tutkimukset:
Kuhan kasvu Karttuselällä (2022)
Elohopeatutkimus (2022)

Keiteleen kalatalousalueen KHS-käsittelyaineisto:
2.12.2022
Keiteleen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2023-2032:
Hyväksymispäätös KHS
Hyväksymispäätös rajoitustoimenpiteet

15.11.2021
Keiteleen kalatalousalue vahvisti 15.11.2021 pidetyssä yleiskokouksessa alla olevan Keiteleen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031 dokumenttikokonaisuuden toimitettavaksi ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.

Keiteleen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031